วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำคัดผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยให้ถูกกฎ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยบางแห่งในกรณีที่สภามหาวิทยาลัย มีการออกระเบียบข้อบังคับย่อยในการสรรหากรรมการฯซึ่งขัดกับข้อบังคับตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแห่งนั้น จนต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ตั้งแต่แรก โดยพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบ ทำให้เสียเวลาและไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายอื่น ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด กกอ.จึงเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องย้ำให้ทุกมหาวิทยาลัยพึงระวังในกระบวนการสรรหา ดูทุกขั้นตอนให้ถูกต้องยึดตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน และไม่ขัดกับกฎหมายของมหาวิทยาลัย.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย... 19 ก.ย. 2560 01:11 19 ก.ย. 2560 01:12 ไทยรัฐ