วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ ยัน! ไม่ยกเลิกวิ่งรถเมล์8เส้นทาง ชี้ยุติเพราะเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว

อธิบดีกรมขนส่งทางบก แจง ไม่ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ 8 เส้นทาง เพียงยุติการทดลองเพราะครบตามกำหนดระยะเวลา 1 เดือน พร้อมรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดตามแผนปฏิรูปเดินรถประจำทาง 2 ปีต่อจากนี้..

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ไม่ได้ยกเลิกการทดลองปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ 8 เส้นทาง ที่ได้เริ่มทดลองตั้งแต่ 15 ส.ค.-15 ก.ย. ซึ่งครบกำหนดระยะเวลา 1 เดือน เป็นการยุติเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด เพื่อนำมาปรับแก้ไขให้ตอบโจทย์ สอดคล้องกับการใช้บริการของประชาชน และเพื่อยกระดับการให้บริการ เนื่องจากยังมีผู้โดยสารสับสนหมายเลขรถและเส้นทาง ดังนั้นจึงต้องปรับให้เกิดการรับรู้แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สำหรับการเก็บข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. การดำเนินการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานขับรถ การออกตั๋วโดยสารสำหรับเส้นทางใหม่ 2. การสร้างความรับรู้ของผู้ใช้บริการ กรณีกระบวนการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ 3. การกำกับดูแลโดยกรมขนส่งทางบก ต่อการเก็บข้อมูลสถิติและการให้บริการต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเส้นทางรถประจำทางนั้น ยืนยันจะเป็นไปตามแผน โดยข้อมูลทั้ง 3 ส่วน จะถูกนำมาประมวล เพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนการปฏิรูปเดินรถประจำทางในระยะ 2 ปีต่อจากนี้.

อธิบดีกรมขนส่งทางบก แจง ไม่ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ 8 เส้นทาง เพียงยุติการทดลองเพราะครบตามกำหนดระยะเวลา 1 เดือน พร้อมรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดตามแผนปฏิรูปเดินรถประจำทาง 2 ปีต่อจากนี้.. 18 ก.ย. 2560 17:15 18 ก.ย. 2560 17:44 ไทยรัฐ