วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.สั่งทหารเตรียมพร้อม และเฝ้าติดตามงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คสช.สั่งเข้มติดตามสถานการณ์เคลื่อนไหว และการตัดสินคดีสำคัญ รวมทั้งการออกก.ม.เลือกตั้ง พร้อมให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมทุกด้านในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเดินหน้าชี้แจงงานรัฐให้ประชาชนเข้าใจ ขณะเดียวกันเร่งเข้าคลี่คลายอุทกภัยในทุกพื้นที่...

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยถึงการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่า พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดตามที่รัฐบาลได้มอบหมาย โดยเฉพาะการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ, การทำงานในส่วนของกองอำนวยการร่วม รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สนามหลวง, การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่งใน กทม. และในอีก 76 จังหวัด และการจัดเตรียมพื้นที่ให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ รองเลขาฯ คสช. ได้กล่าวชื่นชมที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางสัญจรในพื้นที่น้ำท่วม จึงขอให้ดำรงการช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเต็มที่ สำหรับการส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากส่วนกลาง ก็มีความพร้อมทั้งเรื่องยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนี้ พล.อ.พิสิทธิ์ ยังได้กล่าวถึงการทำงานในช่วงต่อไป ที่ยังคงต้องให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเข้มแข็ง พร้อมชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในมาตรการและนโยบายของรัฐให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเรื่องการปรับโครงสร้างภาษี สุรา ยาสูบ ซึ่งสังคมให้ความสนใจ ขอให้ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังมิให้มีการกักตุนสินค้าที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้บริโภคด้วย

รองโฆษก ทบ. กล่าวด้วยว่า ในห้วงเวลาต่อจากนี้ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในทุกมิติ การตัดสินคดีความสำคัญ การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งการดูแลสร้างความปลอดภัย ซึ่งรองเลขาฯ คสช. กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ติดตามข้อมูลและพร้อมชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งการขอความร่วมมือภาคประชาชน ภาคสังคมในการเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กำชับให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้.
คสช.สั่งเข้มติดตามสถานการณ์เคลื่อนไหว และการตัดสินคดีสำคัญ รวมทั้งการออกก.ม.เลือกตั้ง พร้อมให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมทุกด้านในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเดินหน้าชี้แจงงานรัฐให้ประชาชนเข้าใจ 18 ก.ย. 2560 11:52 18 ก.ย. 2560 12:56 ไทยรัฐ


advertisement