วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังขอเดินหน้าปฏิรูปประมวลรัษฎากร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะใช้ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่กรมสรรพากรใช้ในการจัดเก็บภาษี เพื่อนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิรูปประมวลรัษฎากร รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร หลังจากกระทรวงการคลังได้ปฏิรูปพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต และ พ.ร.บ.ศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ฉบับ จึงยังเหลือประมวลรัษฎากรเพียงฉบับเดียวที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงใดๆ เลย จากทั้งหมด 3 หน่วยงานทางด้านการจัดเก็บภาษี

“อีก 2 เดือนข้างหน้าก็จะทราบว่า การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในอนาคตจะเป็นอย่างไรเช่น แนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีให้เหลือเพียงประเภทเดียว โดยจะรวบรวมภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นเข้าด้วยกันจะทำได้หรือไม่ เพื่อลดความยุ่งยากในการยื่นแบบภาษี และยังประหยัดเวลาในการทำงานให้แก่ภาคเอกชนด้วยนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่”

นายสมชัยกล่าวว่า ปัจจุบันประมวลรัษฎากรที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรนั้น มีอยู่ด้วยกัน หลายหมวดและหลายมาตรา และที่สำคัญยังมีเรื่องของการยกเว้นภาษี การหักค่าลดหย่อน และการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจำนวนมาก จากนโยบายของรัฐบาลในชุดที่ผ่านมา ในการใช้นโยบายภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเร่งแก้ไขและปรับปรุงให้เสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะใช้ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อสรุปแนวทางการแก้ไขประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่กรมสรรพากรใช้ในการจัดเก็บภาษี เพื่อนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิรูปประมวลรัษฎากร 18 ก.ย. 2560 06:55 18 ก.ย. 2560 08:04 ไทยรัฐ


advertisement