วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เนืองแน่น

บรรยากาศในท้องสนามหลวงที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่มีจุดหมายเดียวกันคือเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง.