วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เนืองแน่น

บรรยากาศในท้องสนามหลวงที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่มีจุดหมายเดียวกันคือเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง.

บรรยากาศในท้องสนามหลวงที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่มีจุดหมายเดียวกันคือเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง... 18 ก.ย. 2560 04:34 18 ก.ย. 2560 04:35 ไทยรัฐ