วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้านโครงการ

ประชาชนชุมชนประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี เข้าร่วมประชาพิจารณ์ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ำ ของกรมทางหลวงชนบท ทั้งหมดคัดค้านโครงการ เพราะเดือดร้อนเรื่องการเวนคืนที่ดิน.

ประชาชนชุมชนประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี เข้าร่วมประชาพิจารณ์ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสนามบินน้ำ ของกรมทางหลวงชนบท ทั้งหมดคัดค้านโครงการ เพราะเดือดร้อนเรื่องการเวนคืนที่ดิน... 18 ก.ย. 2560 04:21 18 ก.ย. 2560 04:21 ไทยรัฐ