วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์" - ผลสอบจราจรนครบาลสอบตก 1% แม่นกฎหมายอ่อนจริยธรรม

เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัดกว่า 3,000 นาย เพื่อสร้างตำรวจจราจรมืออาชีพ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลการสอบเป็นเช่นไร วันนี้ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.งานจราจร เจ้าของรหัส น.8 จะมาให้รายละเอียดเรื่องนี้ผ่านพื้นที่ “รายงานวันจันทร์”

--------------------------------

ถาม - ผลการสอบเป็นอย่างไรบ้าง

น.8-การสอบครั้งนี้ บช.น.ได้จัดทำข้อสอบแบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1.หมวดกฎหมายที่ตำรวจจราจรต้องทราบและนำไปใช้ ประกอบด้วย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ พ.ร.บ.ขนส่งทางบก จำนวน 30 ข้อ 2.หมวดความรู้ทั่วไป 10 ข้อ และ 3.หมวดจริยธรรม 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 1 ชม. โดย บช.น.ได้แจ้งให้ตำรวจจราจรรับทราบเพื่อเตรียมตัวตั้งแต่เดือน มิ.ย.2560 พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยผู้ชำนาญการทั้งด้าน กฎหมายและความรู้ทั่วไป และสอบจริงวันที่ 28 ส.ค.2560 มีตำรวจจราจรที่เข้าสอบกว่า 3,000 นาย แยกเป็นตำรวจจราจร สน.ท้องที่ บก.น. 1-9 จำนวน 2,670 นาย และกองบังคับการตำรวจจราจร 1,000 นาย ทั้งนี้ผลการสอบเฉพาะ บก.น.1-9 มีสอบไม่ผ่าน 26 นาย คิดเป็นร้อยละ 1 เท่านั้น

ถาม-ตำรวจจราจรที่สอบไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไร ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านหมวดอะไร

น.8-ตำรวจจราจรที่สอบไม่ผ่าน ทาง บช.น.มีคำสั่งห้ามตำรวจจราจรเหล่านี้ออกใบสั่งจนกว่าจะสอบผ่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างออกข้อสอบชุดใหม่เพื่อให้สอบซ่อม ทั้งนี้จากการตรวจข้อสอบพบว่า ข้อสอบหมวดกฎหมายส่วนใหญ่จะผ่านเกือบทั้งหมด ที่ไม่ผ่านก็คือหมวดความรู้ทั่วไป และหมวดจริยธรรม

ยกตัวอย่างข้อสอบด้านกฎหมาย เช่น การต่อเติมกระบะรถปิกอัพ จะมีความผิดข้อหาอะไร กฎหมายฉบับไหน ก.เปลี่ยนแปลงตัวรถ พ.ร.บ.รถยนต์ ข.เปลี่ยนแปลงสภาพรถ พ.ร.บ.จราจร ค.แก้ไขต่อเติมรถ พ.ร.บ.ขนส่ง หรือการแก้ไขดัดแปลงใดไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลง ก.แล็กบนหลังคา ข.โครงเหล็กยึดรถ ค.บันไดข้างรถ เป็นต้น

ส่วนข้อสอบด้านความรู้ทั่วไป จะถามเกี่ยวกับเครื่องหมายยศเหล่าทหารเรือกับทหารอากาศ ซึ่งเครื่องหมายจะต่างจากเหล่าอื่น เมื่อตำรวจจราจรพบหรือเรียกตรวจจะต้องทำความเคารพ แต่ตำรวจจราจรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจ ต่างกันอย่างไร หรือถามเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น ข้อใดไม่เกี่ยวกับนายกฯ ก.เคยเป็นรองนายกฯ ข.เคยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ค.เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก เป็นต้น ส่วนข้อสอบด้านจริยธรรม เช่น ถามว่าข้อใดเป็นจริยธรรมตำรวจ ก.คำปฏิญาณ ข.อุดมคติ ค.คำสาบาน เป็นต้น

ถาม-จะมีการขยายโครงการทดสอบสู่ตำรวจภูธรหรือไม่

น.8-ขณะนี้ตำรวจภูธรภาคต่างๆได้ติดต่อขอข้อสอบจาก บช.น. เพื่อไปจัดสอบให้กับตำรวจจราจรในต่างจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งการทดสอบถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ถ้าตำรวจไม่รู้จริง ไปจับมั่วก็จะเกิดปัญหาการโต้แย้งเกิดขึ้น นอกจากการทดสอบวัดความรู้ตำรวจจราจรแล้ว บช.น.ยังมีโครงการตรวจสุขภาพ เพื่อสร้างตำรวจไทยเป็นมืออาชีพอย่างจริงจังอีกด้วย.

เมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัดกว่า 3,000 นาย เพื่อสร้างตำรวจจราจรมืออาชีพ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลการสอบเป็นเช่นไร ... 18 ก.ย. 2560 00:58 18 ก.ย. 2560 01:08 ไทยรัฐ