วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่างแผนแม่บทจอดแล้วจร 25 จุดปัจจุบันไม่เวิร์ก

สนข.คิดทำใหม่ 3 ระยะ 4 รูปแบบ

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการศึกษาจัดทำระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า ปัจจุบัน กทม.มีจุดบริการจอดแล้วจรรวม 25 แห่ง ประมาณ 10,000 ช่องจอด และพบว่าปัญหาหลักของระบบจอดแล้วจร ได้แก่ จุดจอดแล้วจรบางแห่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ บางแห่งสร้างขึ้นโดยไม่มีแผนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยกำหนดจากขนาดที่ดินเป็นหลัก ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจึงกำหนดให้สำนักการขนส่งและจราจร สนข.จัดทำแผนแม่บทจุดจอดแล้วจร โดยกำหนดแผน 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ก่อสร้างภายใน 2 ปี (2561-2562) 11 จุด จำนวน 12,010 ช่องจอด ระยะกลาง ก่อสร้างเสร็จ ใน 3-5 ปี (2563-2565) 25 จุด จำนวน 21,860 ช่องจอด และระยะยาว ก่อสร้างเสร็จใน 6-12 ปี (2566-2572) 5 จุด 3,611 ช่องจอด ซึ่งหลักการจะพิจารณาที่ดินของภาครัฐมาดำเนินการ และอาจจะต้องเปิดเป็นการร่วมทุน PPP ในบางพื้นที่เพื่อให้สามารถหารายได้เชิงพาณิชย์มาอุดหนุนด้วย โดยกำหนดจุดจอดแล้วจรไว้ 4 รูปแบบคือ 1.ประเภทลานจอดรถ จะอยู่ชานเมือง 2.ประเภทอาคารจอดแล้วจร ใกล้เขตเมือง 3.ประเภทใช้งานร่วมกับการจอดรถเพื่อวัตถุประสงค์อื่น จะอยู่ใกล้เขตเมือง 4.ประเภทร่วมกับโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อยู่ในศูนย์กลางเมือง บนถนนสายหลัก โดยที่ปรึกษาจะสรุปผลศึกษาวันที่ 2 ต.ค.นี้ จากนั้น จะนำเสนอ คจร. และคณะรัฐมนตรี เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้เป็นแผนกลางต่อไป.

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการศึกษาจัดทำระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า ปัจจุบัน กทม.มีจุดบริการจอดแล้วจรรวม 25 แห่ง ประมาณ 10,000 ช่องจอด... 18 ก.ย. 2560 00:51 18 ก.ย. 2560 00:59 ไทยรัฐ