วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เซ็นแต่งตั้งกรมทางหลวง "อภิสิทธิ์-อภิชาติ" ขึ้นรอง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผอ.สำนักบริหารบำรุงทาง เป็น รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และนายอภิชาติ จันทรทรัพย์ ผอ.สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เป็น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ 12 คน ดังนี้ 1.นายสิทธิชัย วรานุเวชพงศ์ เป็น รักษาการ ผอ.สำนักบริหารบำรุงทาง 2.นายปัญญา ชูพานิช เป็น รักษาการ ผอ.สำนักบริหารทางหลวงระหว่างประเทศ 3.นายนรินทร์ ศรีสมพันธ์ เป็น รักษาการ ผอ.สำนักก่อสร้างทางที่ 1 4.นายบัญชา สุทัยบำรุง เป็น รักษาการ ผอ.สำนักก่อสร้างสะพาน 5.นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา เป็น รักษาการ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง 6.นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว เป็น รักษาการ ผอ.สำนักสำรวจและออกแบบ 7.นายพินิจ แก้วมาคูณ เป็น รักษาการ ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 7 8.นายโกสินทร์ เจติยานนท์ เป็น รักษาการ ผอ.สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 9. นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช เป็น รักษาการ ผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 10.นายอำนาจ แฟงเอม เป็น รักษาการ ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 4 11.นายกฤษดา ศรีดามา เป็น รักษาการ ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 8 และ 12.นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ เป็น รักษาการ ผอ.กองฝึกอบรม ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560.

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผอ.สำนักบริหารบำรุงทาง เป็นรองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และนายอภิชาติ จันทรทรัพย์... 18 ก.ย. 2560 00:42 18 ก.ย. 2560 00:42 ไทยรัฐ