วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อพช.รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์พุทธศาสนา

อพช.รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา และสนับสนุนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ เรื่อง "หมู่บ้านรักษาศีล 5 กับยุทธศาสตร์ชาติ" ในโอกาสร่วมพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ปี 2557-2560) มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ OTOP ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย.2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยในโอกาสนี้ นายอภิชาติ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา และสนับสนุนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ภายในงาน โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และทีมงาน พช.นครปฐม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พจ.กาญจนบุรี น.ส.ศัสนีย์ ทาสม พจ.แม่ฮ่องสอน และนางรักใจ กาญจนะวีระ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

อพช.รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา และสนับสนุนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 17 ก.ย. 2560 19:01 17 ก.ย. 2560 20:56 ไทยรัฐ