วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลผลิตโครงการ อทิตยาทร สู่งาน“มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

ด้วยพระปณิธานในการช่วยเหลือเกษตรกร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำผลสำเร็จของโครงการเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริด้านการเกษตร ที่เป็นต้นแบบแก่ท้องถิ่น ที่ จ.สุรินทร์ มาเผยแพร่ให้ความรู้ในงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” ที่เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี จนถึงวันที่ 18 ก.ย.นี้

โดยงานนี้ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และทรงลงพระนามในรูปภาพต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังฝีพระหัตถ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทานแก่ “เยาวณี นิรันดร” ผู้ประมูลได้ จากนั้นได้ทอดพระเนตรภาย ในงาน ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าโครงการ “ดร.น้ำจิต-น้ำใจ” ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, การจำลองการเลี้ยงปลาในนาข้าว แปลงสาธิต ไร่นาสวนผสม ของโครงการเกษตรอทิตยาทร และสารคดีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

และโครงการซแรย์ อทิตยา ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบอุโมงค์ LED ขนาดใหญ่พร้อมกันนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆ จากศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผักสดปลอดสารพิษ ข้าวสารจากโครงการ ไส้อั่วเห็ด ปลาส้ม ขนมพื้นบ้าน เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายของดีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์ ที่ยกร้านมาร่วมงานมากกว่า 30 ร้านค้า รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อป อาทิ การร้อยลูกปัดเงิน, การจัดสวนในขวดแก้ว, การปลูกกล้วยไม้บนขอนไม้, การทำเครื่องจักสานและการทำศิลปะจากเมล็ดข้าว อีกด้วย.

ด้วยพระปณิธานในการช่วยเหลือเกษตรกร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำผลสำเร็จของโครงการเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริด้านการเกษตรที่เป็นต้นแบบแก่ท้องถิ่น สุรินทร์ มาเผยแพร่ให้ความรู้ในงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” 17 ก.ย. 2560 14:31 17 ก.ย. 2560 14:34 ไทยรัฐ