วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิจัยคิดค้นกระบวนใหม่ในการสกัดน้ำตาลจากไม้

ข้าวของเครื่องใช้ประจำวันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ หลายสิ่งล้วนมีสารเคมีที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบที่พบในใต้ผิวโลก เป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันเป็นเวลานาน ซึ่งกลายมาเป็นส่วนประกอบในแชมพูสระผม ลูกโป่ง ตู้เย็น แว่นตากันแดด ยารักษาโรค ยากันยุง สายกีตาร์ และเหยื่อตกปลา ฯลฯ ล่าสุด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ ได้เสนอทางเลือกใหม่ๆ ด้วยการคิดค้นกระบวนการสกัดน้ำตาลจากเศษชิ้นไม้สับ ซังข้าวโพด รวมถึงขยะอินทรีย์อื่นๆ ที่ได้จากป่าและฟาร์ม

กุญแจสำคัญของเทคโนโลยีการสกัดน้ำตาลออกมา คือใช้สารละลายเข้มข้นของเกลืออนินทรีย์ในปริมาณเล็กน้อย สารละลายจะทำปฏิกิริยากับอนุภาคของไม้หรือเส้นใยวัสดุสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ และทำให้เกิดปฏิกิริยาคายน้ำ ซึ่งจะแปลงน้ำตาลให้เป็นสารฟิวแรน มีชื่อทางเคมีว่าโพลีคลอริเนตเตทไดเบนโซฟิวแรน (furans) เป็นสารประกอบอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นในการผลิตสารเคมีชนิดพิเศษ โดยจะช่วยให้สารละลายเกลือสามารถนำมารีไซเคิลได้

ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา สังคมการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ไปสู่การใช้ของอินทรีย์สารของพืชหรือสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดที่เรียกว่าพลังงานจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic biomass) ทีมนักวิจัยเผยว่า การทดลองใหม่นี้จะสามารถทดแทนการใช้ปิโตรเลียมได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการสำรวจผู้บริโภคชาวอเมริกัน พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคในสหรัฐฯยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยั้งสามารถประหยัดต้นทุนอีกด้วย.

ข้าวของเครื่องใช้ประจำวันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ หลายสิ่งล้วนมีสารเคมีที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบที่พบในใต้ผิวโลก เป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันเป็นเวลานาน ซึ่งกลายมาเป็น 17 ก.ย. 2560 13:51 17 ก.ย. 2560 13:51 ไทยรัฐ