วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ชวลิต' ได้ที เย้ย น่าอับอาย ทุจริตเฟื่องฟู ยุค รบ.ปราบโกง

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการ เพื่อไทย ได้ที เย้ย น่าอับอายทุจริตเฟื่องฟูยุค รบ.ปราบโกง จี้ สอบเข้ม รมต.เอี่ยวโครงการฉาว รวมทั้งหลายโครงการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วเงียบหายไปกับสายลม

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ประจำปี 2559 โดยประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอันดับร่วงไปอยู่ที่ 101 จาก 176 ประเทศ ว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคที่ คสช.และรัฐบาลนี้ ให้ความสำคัญกับการปราบโกง แม้แต่รัฐธรรมนูญยังได้ชื่อว่า ฉบับปราบโกง โดยหากเป็นรัฐบาลเลือกตั้ง คงถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้ว แต่เมื่อเป็น สนช.ที่ผู้มีอำนาจตั้งมากับมือ จึงไร้การตรวจสอบ ดังนั้น การทุจริตที่เพิ่มขึ้นโดยไร้การตรวจสอบดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลต้องหาทางแก้ไข ปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ไม่ลูบหน้าปะจมูก จนทำให้ถูกวิจารณ์ว่า สองมาตรฐาน

นายชวลิต กล่าวด้วยว่า มีโครงการที่ต่างประเทศให้ความสำคัญติดตามความโปร่งใสในโครงการระดับนานาชาติ เช่น โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจีน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และยังมีโครงการภายในประเทศที่การตรวจสอบเงียบหาย เช่น โครงการขุดลอกคูคลองของ อผศ. นอกจากนี้ การปลดระวางเรือเหาะ ที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่างบประมาณ โครงการจีที 200 ลวงโลก ที่ยังหาคนผิดไม่ได้

และล่าสุดคือ การอนุมัติให้กลุ่มทุนเช่าป่าชุมชนทำโรงงาน ที่ป่าชุมชนห้วยเม็ก อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรี จึงควรจะได้มีการพิสูจน์ ตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อความโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาล.

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการ เพื่อไทย ได้ที เย้ย น่าอับอายทุจริตเฟื่องฟูยุค รบ.ปราบโกง จี้ สอบเข้ม รมต.เอี่ยวโครงการฉาว รวมทั้งหลายโครงการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วเงียบหายไปกับสายลม 17 ก.ย. 2560 13:39 18 ก.ย. 2560 12:40 ไทยรัฐ