วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนสัตว์แดนกังหันช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณการล่าให้กับสัตว์

สิงโตกำลังหยัดตัวยืนขึ้นแล้วใช้มือตะปบเอาก้อนเนื้อดิบที่ห้อยต่องแต่งกลางอากาศอยู่ในกรงที่มูลนิธิศูนย์พักพิงหลบภัยของสัตว์ในเมืองอันนา เปาโลว์นา เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงในการจัดแสดงสวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์พักพิงหลบภัยสัตว์ป่า เสือ สิงโต เผยว่า เป็นระบบที่มีความหมายในการฝึกสัตว์และไม่เพียงกระตุ้นสัญชาตญาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ยังช่วยคืนสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับสัตว์

เสือและสิงโตที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหลบภัยแห่งนี้ ส่วนใหญ่เคยถูกกักขัง และเคยเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวของเจ้าของที่ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ป่า บางครั้งก็เกิดอันตราย เจ้าของสัตว์บางรายก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะจ่ายเงินซื้อหาอาหารให้สัตว์กินได้วันละ 6 กิโลกรัม สิงโตบางตัวก่อนที่จะมาอยู่ในศูนย์พักพิงสัตว์แห่งนี้ ร่างกายขาดสารอาหาร จนทำให้มีปัญหาทางกล้ามเนื้อ มีแผลพุพอง ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายปรับปรุงชีวิตให้สัตว์ป่าเหล่านี้ รวมถึงฟื้นฟูสัญชาตญาณการล่าแบบที่สัตว์ป่าควรจะมี

การฝึกจะเริ่มต้นด้วยเหยื่อขนาดเล็กและสังเกตว่า สัตว์จะพัฒนาทักษะ ซึ่งต้องปรับให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัว โดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุและความต้องการของสัตว์ด้วย เจ้าหน้าที่เผยว่า มูลนิธิไม่มีแผนการที่จะส่งสัตว์กลับสู่ป่า เพราะสัตว์ส่วนใหญ่ในศูนย์พักพิงเคยแต่พึ่งพาการเลี้ยงดูจากมนุษย์มาตั้งแต่เล็กๆ พวกมันไม่เคยเรียนรู้วิถีชีวิตแบบสัตว์ป่าตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูราวๆ 2 ปี ปัจจุบันสัตว์หลายตัวร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีบางตัวยังตื่นกลัว ไม่ไว้วางใจ.

สิงโตกำลังหยัดตัวยืนขึ้นแล้วใช้มือตะปบเอาก้อนเนื้อดิบที่ห้อยต่องแต่งกลางอากาศอยู่ในกรงที่มูลนิธิศูนย์พักพิงหลบภัยของสัตว์ในเมืองอันนา เปาโลว์นา เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงในการจัดแสดงสวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิตั้งอยู่ทางตอนเหนือ 17 ก.ย. 2560 13:33 17 ก.ย. 2560 13:35 ไทยรัฐ