วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้ คนส่วนใหญ่สนใจวันเลือกตั้งมากสุด มองการเมืองไทยยังเหมือนเดิม

ประชาชน 74.57% มองการออกกฎหมายลูก กำหนดวันเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลแห่งชาติ มีผลต่ออนาคตของบ้านเมือง พบ 88% สนใจกำหนดวันเลือกตั้งมากสุด แต่มี 47.88% คิดว่าทิศทางการเมืองไทยจะเหมือนเดิม ไม่ว่าใครจะเข้ามา...

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน เกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายลูก การกำหนดวันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ซึ่งมีผลต่อการกำหนดทิศทางของการเมืองไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวในช่วงนี้ โดยความคิดเห็นประชาชนจากเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายลูก การกำหนดวันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ พบว่า อันดับ 1 เป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่ออนาคตของบ้านเมือง ควรพิจารณาให้รอบคอบ 74.57% อันดับ 2 อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน 65.01% อันดับ 3 อยากให้มีการเลือกตั้ง ประเทศเป็นประชาธิปไตย 60.50%

ขณะที่ประเด็น 3 อันดับ เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองไทยที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 การกำหนดวันเลือกตั้ง 88% อันดับ 2 การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 35% อันดับ 3 การออกกฎหมายลูก 73% และจากเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะทำให้ความสนใจของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทยเป็นอย่างไร? พบว่า อันดับ 1 สนใจเพิ่มขึ้น 38.07% เพราะการเมืองมีผลต่อประเทศชาติและประชาชน สถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น นักการเมืองออกมาเคลื่อนไหว อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ฯลฯ อันดับ 2 สนใจเหมือนเดิม 31.55% เพราะติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำ การเมืองเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ฯลฯ อันดับ 3 สนใจน้อยลง 30.38% เพราะไม่คาดหวังกับการเมือง เป็นเกมการเมือง มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า ฯลฯ

ส่วนประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะมีทิศทางอย่างไร? พบว่า อันดับ 1 เหมือนเดิม 47.88% เพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็เหมือนเดิม ยังไม่มีการเลือกตั้ง ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ อันดับ 2 ดีขึ้น 31.92% เพราะมีการทำงานเป็นระบบ วางแผนระยะยาว ดำเนินงานตามโรดแม็ป กำลังจะมีการเลือกตั้ง มีบทเรียนจากในอดีตที่ผ่านมา ฯลฯ อันดับ 3 แย่ลง 20.20% เพราะความขัดแย้งฝังรากลึก เป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ นักการเมืองหน้าเดิม ยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ฯลฯ

ในช่วงระยะนี้นักการเมืองไทยควรมีบทบาทอย่างไร? พบว่า อันดับ 1 เป็นนักการเมืองที่ดี ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 72.86% อันดับ 2 ไม่ออกมาเคลื่อนไหว สร้างความวุ่นวาย 67.18% อันดับ 3 ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง 55.82%.

ประชาชน 74.57% มองการออกกฎหมายลูก กำหนดวันเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลแห่งชาติ มีผลต่ออนาคตของบ้านเมือง พบ 88% สนใจกำหนดวันเลือกตั้งมากสุด แต่มี 47.88% คิดว่าทิศทางการเมืองไทยจะเหมือนเดิม ไม่ว่าใครจะเข้ามา... 17 ก.ย. 2560 09:42 17 ก.ย. 2560 10:23 ไทยรัฐ