วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุ่มสาวเป็นหนี้สูง ปัญหาใหม่สังคมไทย

โดย ซูม

อ่านข่าวคราวเรื่องหนี้สินของคนไทยที่เขาบอกว่า คนรุ่นใหม่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเร็ว เพราะมีการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนลูกๆหลานๆ อย่างบอกไม่ถูก

ล่าสุดรายงาน “ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2560” ของสภาพัฒน์ระบุไว้โดยอ้างข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโรว่า ในไตรมาสแรกของปี 2560 หรือในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมานี่แหละครับ กลุ่มคน Gen Y หรือคนอายุ 22-35 ปี จำนวน 5.24 ล้านคน มีหนี้สินรวมกันถึงกว่า 2.13 ล้านล้านบาท

โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 29 ปี มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 150,000 บาท และในจำนวนนี้เป็นหนี้เสียถึงร้อยละ 20 เลยทีเดียว

สภาพัฒน์วิเคราะห์ไว้ว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้เป็นหนี้ และมียอดหนี้สูงเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามความเจริญเติบโตของสังคมเมือง

ส่งผลให้มีพฤติกรรมใช้ง่าย จ่ายคล่องตัดสินใจเร็ว

ประกอบกับสามารถเข้าถึงสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ง่าย ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ Gen Y รูดปรี๊ดมือเป็นระวิงจนยอดหนี้สูงท่วมหัวดังกล่าว

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดวงเงินให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้ใช้เครดิตต่างๆ

นอกจากนี้ ก็ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกว่า การใช้มาตรการด้าน จำกัดวงเงินของบัตรเครดิตอย่างเดียวอาจไม่พอ คงจะต้องมีการปลูกฝังการสร้างวินัยและวางแผนทางการเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก

เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล การรู้จักประมาณตนไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว เช่น การส่งเสริมให้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน จะได้มีเงินเหลือมาฝากสหกรณ์ที่ว่านี้

ล้วนแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ดีที่มีประโยชน์ แต่จะได้ผลหรือไม่? หรือแค่ไหน? คงจะต้องติดตามกันต่อไป

ผมเองที่อ่านข่าวแล้วเกิดความห่วงใยก็เพราะถ้าตัวเลขนี้เป็นจริง ก็จะทำให้คนรุ่น Gen Y ของเราต้องเป็นคนไร้อนาคต เป็นจำนวนมาก

เพราะจะต้องมัวพะวงอยู่กับว่าจะหาเงินที่ไหนมาชำระหนี้สิน ทำให้ขาดสมาธิในการทำงานอันจะเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆน้อยลง

ถ้าวันหนึ่งๆ คนไทยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติจำนวนมาก มัวแต่พะวงอยู่กับว่าเขาจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ถ้าไม่ใช้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้าง? จะหลบไปไหนดี? ประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ ของประเทศชาติจะลดน้อยลงอย่างแน่นอน

ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้มีการฝึกสอนหรืออบรมบ่มนิสัยให้รู้จักประหยัด รู้จักอดออมตั้งแต่เด็กๆ

แต่ก็อย่างว่าแหละครับ ความโลภ ความหลงและความอยากได้อยากมี อยากสะดวก อยากสบาย อยากสวย อยากโก้ เป็นกิเลสอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ยากจะรักษาเยียวยาได้

สอนให้รู้จักหยอดกระปุกในโรงเรียนอยู่หลายปี พอมาเจอความอยากโก้อยากหรูอยากมีเหมือนคนอื่น หรือมากกว่าคนอื่น อันเป็นการศึกษานอกโรงเรียนที่มนุษย์เรียนรู้เองโดยธรรมชาติเท่านั้นแหละ

ระเบียบวินัยทางการเงิน ที่อุตส่าห์ร่ำเรียนสั่งสมมานานแสนนานก็จะพังราบไปในทันที

เพราะฉะนั้น การใช้วิชาศีลธรรมเข้าช่วยสอนให้คนหนุ่มคนสาวลดกิเลสลง ลดความอยากได้ใคร่มีต่างๆลง น่าจะเป็นแนวทางเสริมอีกทางหนึ่งที่นำมาใช้ควบคู่กับการสอนให้ประหยัดมัธยัสถ์

ก็ต้องพยายามกันต่อไปครับ สอนกันต่อไปครับ เพราะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะเจริญก้าวหน้าได้ หากอัตราการออมในประเทศต่ำ และก็ไม่มีประเทศไหนที่จะประสบความสำเร็จหากคนในชาติเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัว

ที่หลายๆฝ่ายออกมาพูด ออกมาชี้แจง รวมทั้งการออกมาตรการต่างๆเพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินบุคคลในขณะนี้ จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับ เพราะจะต้องหาทางแก้ปัญหาโดยเร็ว ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป.

“ซูม”

อ่านข่าวคราวเรื่องหนี้สินของคนไทยที่เขาบอกว่า คนรุ่นใหม่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเร็ว เพราะมีการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนลูกๆหลานๆ อย่างบอกไม่ถูก 17 ก.ย. 2560 09:26 18 ก.ย. 2560 16:40 ไทยรัฐ