วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

8 จังหวัด อีสาน-เหนือ-ใต้ เจอพิษ 'ทกซูรี' น้ำท่วม 6 อำเภอกาฬสินธุ์

พิษ “ทกซูรี” น้ำท่วม 8 จังหวัด อีสาน-เหนือ-ใต้ กาฬสินธุ์อ่วมสุด กระทบ 6 อำเภอ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับมือฝนตกหนักในช่วงนี้...

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ “ทกซูรี” ตั้งแต่วันที่ 15-16 ก.ย. ทำให้น้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด 29 อำเภอ 59 ตำบล 119 หมู่บ้าน โดยปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอนามน อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสมเด็จ อำเภอนาคู และอำเภอห้วยผึ้ง รวม 8 ตำบล 7 หมู่บ้าน สกลนคร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเต่างอย รวม 4 ตำบล 

ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเด่นชัย และอำเภอสู่เม่น รวม 16 ตำบล 22 หมู่บ้าน อุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำปาด และอำเภอทองแสนขัน รวม 2 ตำบล พิษณุโลก น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอชาติตระการ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง รวม 15 ตำบล 53 หมู่บ้าน เพชรบูรณ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อำเภอหล่มสัก รวม 2 ตำบล 

ส่วนภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สตูล น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล และอำเภอมะนัง รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน พังงา น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเมืองพังงา รวม 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

ทั้งนี้ ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว อีกทั้งได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบสภาวะความเสี่ยงภัย โดยแบ่งมอบพื้นที่และภารกิจอย่างชัดเจน.

พิษ “ทกซูรี” น้ำท่วม 8 จังหวัด อีสาน-เหนือ-ใต้ กาฬสินธุ์อ่วมสุด กระทบ 6 อำเภอ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับมือฝนตกหนักในช่วงนี้... 17 ก.ย. 2560 08:40 17 ก.ย. 2560 08:50 ไทยรัฐ