วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' ย้ำยกเลิกใบ ตม.6 แล้ว เผยประชาชนพอใจ สั่งพัฒนาต่อเนื่อง

นายกฯ ย้ำยกเลิกกรอกใบ ตม.6 มีผลแล้ววันนี้ ชี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ ตม.ไทย กำชับแม้ประชาชนพึงพอใจ แต่ทุกหน่วยต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกเลิกกรอกใบ ตม.6 หรือแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้เดินทางชาวไทย ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันนี้ (16 ก.ย.60) ว่า

"ปัจจุบันการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสัญชาติไทยมีความเป็นระบบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องยื่นใบ ตม.6 อีกต่อไป โดยรัฐบาลและ คสช. เล็งเห็นว่า การยกเลิกกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวจะทำให้เกิดความเหมาะสมกับกาลสมัย ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้เดินทาง รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่และระบบมีความพร้อมแล้วจึงให้ดำเนินการทันที ไม่ต้องรอจนถึงเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางชาวต่างชาติยังคงต้องยื่นใบ ตม.6 อยู่ เพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคงและการส่งเสริมการท่องเที่ยว"

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานด้วยว่าหลังจากประกาศนี้ออกไป ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเพราะช่วยลดความยุ่งยากในการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศยอมรับและประทับใจ

สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคนเข้าเมืองที่ดำเนินการควบคู่กันไปนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติมจำนวน 300 อัตรา เพื่อเสริมให้กับท่าอากาศยานทั่วประเทศ ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ขยายพื้นที่และจุดตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้โดยสารชาวไทยหันไปใช้บริการตู้ตรวจสอบพาสปอร์ตอัตโนมัติภายในท่าอากาศยานมากขึ้น โดยศึกษาวิธีการใช้จากรายละเอียดที่ติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยประหยัดเวลา และลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการผู้โดยสารจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดหาบุคคลภายนอก (Outsource) มาเสริมการทำงานเพิ่มเติมอีกด้วย

นายกฯ ย้ำยกเลิกกรอกใบ ตม.6 มีผลแล้ววันนี้ ชี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ ตม.ไทย กำชับแม้ประชาชนพึงพอใจ แต่ทุกหน่วยต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 16 ก.ย. 2560 14:58 16 ก.ย. 2560 15:20 ไทยรัฐ