วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สวนดุสิตโพล' ระบุ รัฐบาลแห่งชาติ ไม่น่าเกิดขึ้น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,140 คน กรณีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเสนอให้จัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” โดยให้ 3 พรรคดัง ร่วมกับทหารตั้งรัฐบาล...

วันที่ 16 ก.ย. 60 จากที่ นายพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเสนอให้จัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” โดยให้ 3 พรรคดัง เพื่อไทย, ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย ร่วมกับทหาร ตั้งรัฐบาลเพื่อหวังให้เกิดความปรองดอง เนื่องจากเห็นว่า หากทหารตั้งรัฐบาลฝ่ายเดียวหลังเลือกตั้ง คงไม่มีทางเกิดความปรองดอง หรือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,140 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้


1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีที่นายพิชัย รัตตกุล อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเสนอ 
“รัฐบาลแห่งชาติ” โดยให้พรรคเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ร่วมกับทหารตั้งรัฐบาล


อันดับ 1 
หากทำได้จริง อาจทำให้บ้านเมืองสงบ ไม่แตกแยก 
71.05%


อันดับ 2 
เป็นไปได้ยาก ไม่เหมาะกับสภาพการเมืองไทย
 68.95%


อันดับ 3 
ควรจัดการเลือกตั้ง และให้ประชาชนตัดสินใจด้วยตนเอง 
63.16%


อันดับ 4 
เป็นเพียงแนวคิด ยังไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือไม่
 54.21%


อันดับ 5
 ไม่เป็นประชาธิปไตย ผูกขาดอำนาจ 
50.79%

2. ประชาชนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย จะร่วมกับทหารตั้งรัฐบาล


อันดับ 1 
ไม่น่าจะเป็นไปได้ 
48.42% เพราะจุดยืน แนวความคิด ลักษณะการทำงาน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากรวมกันจริง ทหารก็คงเป็นผู้นำ แต่ละพรรคมีความขัดแย้งรุนแรง ฯลฯ 


อันดับ 2 
ไม่แน่ใจ
 33.16% เพราะยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจน เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนด ฯลฯ


อันดับ 3
 น่าจะเป็นไปได้ 
18.42% เพราะเป็นทางออกที่ดี เสริมสร้างความปรองดอง ลดปัญหาความขัดแย้ง ทุกฝ่ายได้มีโอกาสทำงานเพื่อบ้านเมือง ฯลฯ

3. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการออกมาเสนอให้มี “รัฐบาลแห่งชาติ”


อันดับ 1
 ไม่เห็นด้วย 
42.80% เพราะไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ อาจทำให้ขาดการตรวจสอบ มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่เหมาะสมกับสภาพการเมืองไทย ฯลฯ 


อันดับ 2 
เห็นด้วย
 30.79% เพราะอาจช่วยลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง รัฐบาลทำงานได้รวดเร็วขึ้น ทุกฝ่ายได้ทำงานร่วมกัน ฯลฯ 


อันดับ 3
 ไม่แน่ใจ
 26.41% เพราะยังไม่รู้ข้อดีข้อเสีย ไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไร เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ฯลฯ

4. รัฐบาลควรทำอย่างไร? เพื่อให้เกิดความปรองดอง


อันดับ 1
 รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และนำไปปรับใช้ในการทำงาน 
82.89%


อันดับ 2 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส ยุติธรรม
 77.37%


อันดับ 3 
แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น มีผลงานเป็นรูปธรรม 
74.47%


อันดับ 4 
รณรงค์ กระตุ้น ให้ทุกคนตระหนักถึงความสามัคคี
 69.47%


อันดับ 5
 ทำงานตามโรดแม็ป จัดการเลือกตั้ง 
56.32%

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,140 คน กรณีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเสนอให้จัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” โดยให้ 3 พรรคดัง ร่วมกับทหารตั้งรัฐบาล... 16 ก.ย. 2560 11:08 16 ก.ย. 2560 11:17 ไทยรัฐ