วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำมั่น 5 ข้อ “เจษฎา” นั่งเก้าอี้ปลัด สธ.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวในการประชุมมอบนโยบายนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผอ.โรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศว่า ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ มีคำรับรองการปฏิบัติงานที่ให้กับ รมว.สาธารณสุข 5 ข้อ ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2.พัฒนาต่อเนื่องคลินิกหมอครอบครัว 3.การกวาดล้างวัณโรค ซึ่งขอฝากให้ ผอ.รพ.และ นพ.สสจ.ทั่วประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และดูแลบุคลากรสาธารณสุข เพราะมีรายงานที่ไม่เป็นทางการว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดเชื้อวัณโรคจำนวนมาก แม้แต่วิสัญญีแพทย์ เนื่อง จากหากผู้ป่วยดื้อยาค่ารักษาจะทะลุไปถึงหลักล้านบาทต่อคน 4.การพัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน ด้านสุขภาพ ต้องให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ เป็นมืออาชีพ และมีความสุข และ 5.การบริหารการเงินการ คลัง ในส่วน รพ.ที่ยังมีปัญหาวิกฤติการเงินระดับ 7 ตนอาจลงไปตรวจเยี่ยมโดยไม่บอกล่วงหน้า.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวในการประชุมมอบนโยบายนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผอ.โรงพยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศว่า ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ 16 ก.ย. 2560 04:52 16 ก.ย. 2560 04:52 ไทยรัฐ