วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัศวินตั้งเลขาฯผู้ว่าคนใหม่ “เกรียงพล พัฒนรัฐ”นั่งเก้าอี้

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2829/2560 เรื่องให้ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.ให้นายสมชัย ไตรพิทยากุล พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้นายยุทธพันธุ์ มีชัย พ้นจากตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2.แต่งตั้งให้นายยุทธพันธุ์ มีชัย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2829/2560 เรื่องให้ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง 16 ก.ย. 2560 04:42 16 ก.ย. 2560 04:42 ไทยรัฐ