วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้ 50 เขตตรวจสอบอาคารเก่า-ทรุดมากให้รื้อถอน

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม.ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขต เรื่อง ให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบอาคารที่มีการก่อสร้างมานาน หรือมีสภาพการใช้งานที่อาจเป็นภยันตราย หากพบอาคารลักษณะดังกล่าวต้องให้มีการปรับปรุง หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรือถ้าอาคารนั้นอาจจะเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้รื้อถอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ทุกเขตรายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักการโยธา ภายในวันที่ 10 ต.ค.2560

นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร เปิดเผยว่า ในการตรวจสอบอาคารสำนักงานเขตอาจจะประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมตรวจสอบ หากพบว่ามีการทรุดตัว ที่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะให้เจ้าของอาคารปรับปรุงแก้ไข หากพบว่าอาคารทรุดตัวมากจะออกคำสั่งให้รื้อถอนต่อไป เช่นเดียวกับอาคารที่ตลาดประชานิเวศน์ 1 ที่จำเป็นต้องรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัด กทม.ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขต เรื่อง ให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบอาคารที่มีการก่อสร้างมานาน หรือมีสภาพการใช้งานที่อาจเป็นภยันตราย หากพบอาคารลักษณะดังกล่าวต้องให้มีการปรับปรุง 16 ก.ย. 2560 04:41 16 ก.ย. 2560 04:41 ไทยรัฐ