วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดคำสั่งโยกย้ายผู้อำนวยการเขต

บางรัก, ตลิ่งชัน, พระโขนง, ดินแดง, หลักสี่ ฯลฯ-พร้อมตำแหน่งผู้ตรวจการสูง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่ง กทม.ที่ 2832/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ 6 ราย ดังนี้ 1.น.ส.ภัคภร สงวนศักดิ์ เป็น ผอ.เขตบางรัก 2.นายประชา พัฒนรัฐ เป็น ผอ.เขตตลิ่งชัน 3.นายยุทธนา ป่าไม้ เป็นผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัด กทม. 4.น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม เป็น ผอ.เขตบางกอกใหญ่ 5.น.ส.นงลักษณ์ แต้มสุวรรณ เป็น ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. 6.น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ เป็นผู้ตรวจราชการสูง

ขณะเดียวกัน ได้ลงนามคำสั่ง กทม.ที่ 2833/2560 เรื่อง เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 19 ราย ดังนี้ 1.นายชนพล ศรีรัตนพัฒน์ เป็น ผู้ตรวจราชการสูง 2.นายประภาส เหลืองศิรินภา เป็น ผู้ตรวจราชการสูง 3.นางผุสดี พรหมายน เป็น ผู้ตรวจราชการสูง 4.นางศิริพร ปิยะนาวิน เป็น ผู้ตรวจราชการสูง 5.น.ส.สุชาดา พิบูลศิริ เป็น ผู้ตรวจราชการสูง 6.นางขจีรัตน์ เจนาคม เป็น ผอ.เขตหลักสี่ 7.นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล เป็น ผอ.เขตพระโขนง 8.นางชมจิตร พงษ์เสมา เป็น ผอ.เขตบางกะปิ 9.นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ เป็น ผอ.เขตบางกอกน้อย 10.นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง เป็น ผอ.เขตประเวศ 11.นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว เป็น ผอ.เขตปทุมวัน 12.นายบวรสิน นิมยมตรง เป็น ผอ.เขตคันนายาว 13.นายปกครอง พลเมือง เป็น ผอ.เขตจตุจักร 14.นายพินิจ อารยะศิลปธร เป็น ผอ.เขตสวนหลวง 15.นายไพโรจน์ จันทร์รอด เป็น ผอ.เขตมีนบุรี 16.นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ เป็น ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 17.นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ เป็น ผอ.เขตบางนา 18.นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ เป็น ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ 19.นายแสนยากร อุ่นมีศรี เป็น ผอ.เขตดินแดง 20.นายธิติ ทรงเจริญกิจ เป็น ผอ.สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา และ 21.นายจิระเดช กรุณกฤตกุล เป็น ผอ.สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามคำสั่ง กทม.ที่ 2832/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ 6 ราย ดังนี้ 16 ก.ย. 2560 04:38 16 ก.ย. 2560 04:38 ไทยรัฐ