วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดยธ.โยกย้าย 19 ผบ.คุก เด้ง รองอธิบดีราชทัณฑ์ นั่งผู้ช่วยปลัด

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เซ็นโยกย้าย 19 ผบ.คุก "บางขวาง-คลองไผ่-บำบัดพิเศษกลาง" เด้ง รองอธิบดีราชทัณฑ์ นั่ง ผช.ปลัด

วันที่ 15 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามคำสั่ง ที่ 265/2560 โยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ จำนวน 19 ตำแหน่ง

1.นายสมภพ รุจจนเวท ผอ.สำนักทัณฑปฏิบัติ เป็นผู้ตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ 2.นายเกษม ธุวพาณิชยนันท์ ผบ.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เป็นผอ.สำนักทัณฑปฏิบัติ 3.นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผบ.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น ผอ.สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 4. นายสิทธิ์ สุธีวงศ์ ผบ.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี 5.นายสมชาย อุดมโชค ผู้ตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เป็น ผบ.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 6.นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผู้ตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ 7.นางจุไร หัสสะ ผอ.สำนักทัณฑวิทยา เป็น ผอ.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

8.นายมนตรี บุคนาค ผบ.เรือนจำกลางยะลา เป็น ผอ.สำนักทัณฑวิทยา 9.นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผบ.เรือนจำกลางคลองไผ่ เป็น ผบ.เรือนจำกลางเชียงใหม่ 10 นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ผบ.เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ผบ.เรือนจำกลางคลองไผ่ 11. นายโสภณ ยิ้มปรีชา ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็น ผบ.เรือนจำกลางบางขวาง 12 พ.ต.ท.วรชัย อารักษ์รัฐ ผบ.เรือนจำกลางสงขลา เป็น ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 13. นางนิภา งามไตรไร ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็น ผบ.เรือนจำกลางสงขลา 14. นายดุสิต จันทร์สถิตย์ ผบ.เรือนจำกลางลพบุรี เป็น ผบ.เรือนจำกลางพัทลุง 15.นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ เป็น ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

16.นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผบ.เรือนจำกลางลำปาง เป็น ผบ.เรือนจำกลางพิษณุโลก 17.นายสมมาตย์ สุราช ผบ.เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็น ผบ.เรือนจำกลางราชบุรี 18.นายสมบูรณ์ ศิลา ผบ.เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผบ.เรือนจำกลางอุบลราชธานี และ 19. นายกรีฑา แก้วเทศ ผบ.เรือนจำจังหวัดตรัง เป็นผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายวิศิษฏ์ ยังได้ลงนามให้ นายนิมิต ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ มาเป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สำหรับนายนิมิต เพิ่งรับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อ ปี 2558.

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เซ็นโยกย้าย 19 ผบ.คุก "บางขวาง-คลองไผ่-บำบัดพิเศษกลาง" เด้ง รองอธิบดีราชทัณฑ์ นั่ง ผช.ปลัด 15 ก.ย. 2560 20:30 15 ก.ย. 2560 20:55 ไทยรัฐ