วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลือ! บ.เอกชนถอดใจ เลิกเช่าที่ดิน'ห้วยเม็ก' แจง หวังช่วยชาวบ้านบริหารน้ำ

บ.เอกชน แจงยิบ เช่า ห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น จำนวน 31 ไร่ หวังช่วยชาวบ้าน พัฒนาบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำ ยัน ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อมีผู้คัดค้าน ก็พร้อมยกเลิกการเช่าพื้นที่ 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การขออนุญาตเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 31 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโรงงานราว 500 ไร่ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

บริษัทฯ ยังได้แจ้งการเข้ามาตั้งโรงงานของบริษัทฯ รวมถึงการจะขอเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก โดยมีความประสงค์เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ และฟื้นฟูรักษาให้เป็นสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่จะมุ่งช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโรงงาน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเมื่อปรากฏมีผู้คัดค้านการขอเช่าพื้นที่ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะยกเลิกโครงการบริหารจัดการน้ำ และยกเลิกใบอนุญาตเช่าพื้นที่สาธารณะห้วยเม็ก และให้ชุมชน ต.บ้านดง ได้บริหารจัดการกันเอง ต่อไป

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลอนุรักษ์ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะใช้น้ำใน ห้วยเม็กเพื่อการอุปโภคบริโภค และไม่มีความประสงค์ที่จะนำที่ดินของห้วยเม็กมาใช้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ แต่เป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริง

บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บ.เอกชน แจงยิบ เช่า ห้วยเม็ก จ.ขอนแก่น จำนวน 31 ไร่ หวังช่วยชาวบ้าน พัฒนาบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ำ ยัน ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อมีผู้คัดค้าน ก็พร้อมยกเลิกการเช่าพื้นที่ 15 ก.ย. 2560 17:14 15 ก.ย. 2560 18:43 ไทยรัฐ