วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุณแม่ มีเฮ! รัฐ เล็ง ขยายวันลาคลอดจาก 90 เป็น 180 วัน สอดรับก.ม.ใหม่

รัฐบาล เล็งขยายวันลาคลอด จาก 90 วัน เป็น 180 วัน หรือ 6 เดือน สอดรับกฎหมายใหม่ ที่ส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตร 6 เดือน มอบหมาย สธ.และกรมอนามัย พิจารณาอาจออกเป็นกฎกระทรวง 

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็น พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่บังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2560 โดยกฎหมายดังกล่าวส่งเสริมการให้นมแม่ในสังคมไทยมากขึ้น ตามกฎหมายเดิมกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้สิทธิ์แม่ลาคลอดได้เพียง 90 วัน แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ ส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตร 6 เดือน ดังนั้น จำนวนวันที่ยังไม่ครบ จึงให้กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย ต้องพิจารณาเพื่อออกกฎกระทรวงหรือทำอย่างไรอย่างหนึ่ง ให้ภาครัฐและภาคเอกชน ขยายการลาคลอดให้แม่ได้ครบจำนวน 180 วัน โดยให้พิจารณาทั้ง ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการควบคุมการโฆษณาอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กอีกด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวมีโทษรุนแรงพอสมควร ทั้งโทษปรับและโทษจำคุก จึงเชื่อว่าเป็นกฎหมายที่ได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

รัฐบาล เล็งขยายวันลาคลอด จาก 90 วัน เป็น 180 วัน หรือ 6 เดือน สอดรับกฎหมายใหม่ ที่ส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตร 6 เดือน มอบหมายสธ.และกรมอนามัย พิจารณาอาจออกเป็นกฎกระทรวง 15 ก.ย. 2560 13:52 15 ก.ย. 2560 14:13 ไทยรัฐ