วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ร่วมประชารัฐผุดโครงการสุนัขนำทางคนตาบอดครั้งแรก

พม.ร่วมประชารัฐผุดโครงการสุนัขนำทางคนตาบอดครั้งแรก โดยกองทัพบก ส่งกรมการสัตว์ทหารบก สนับสนุนครูต้นแบบจัดทำแนวทางการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด...
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ กองทัพบก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่พม.มีนโยบายจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของคนตาบอด โดยจะดำเนินการในรูปแบบประชารัฐผ่านความร่วมมือดังนี้ กองทัพบกได้มอบหมายกรมการสัตว์ทหารบก สนับสนุนด้านกำลังพลชุดครูต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากรชุดต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนกำลังพล จัดทำแนวทางการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด รวมทั้งสนับสนุนอาคาร และสถานที่ สำหรับการฝึกและการเลี้ยงสุนัขในระยะแรก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สนับสนุนการจัดเตรียมและอาหารสุนัขตามปริมาณที่เหมาะสม และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนและคัดเลือกคนพิการทางการเห็น เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย


ด้านนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดี พก. กล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานกับกรมการสัตว์ทหารบกซึ่งมีศูนย์เพาะพันธ์สุนัขอยู่ที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการนำสุนัขพันธ์ลาบราดอร์ริทรีฟเวอร์ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เป็นมิตรฝึกง่ายและช่างสังเกตจำนวน 20 ตัวมาฝึกการนำทาง โดยอาจจะมีการนำเข้าสุนัขนำทางจากต่างประเทศมาเป็นต้นแบบ 1 ตัว ขณะเดียวกันทางเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกจนจบกระบวนจำนวน 20 ตัวแรก คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 ปี จากนั้นสมาคมคนตาบอดจะเป็นผู้คัดเลือกคนตาบอดที่จะนำสุนัขนำทางไปใช้ ซึ่งจะต้องเข้ารับการฝึกการนำไปใช้ด้วย และภายใน 5 ปีนี้จะจัดตั้งเป็นสถาบันสุนัขนำทางของประเทศไทย ซึ่งจะมีการขึ้นบัญชีสุนัขนำทางที่คนตาบอดสามารถมาใช้บริการได้.

พม.ร่วมประชารัฐผุดโครงการสุนัขนำทางคนตาบอดครั้งแรก โดยกองทัพบก ส่งกรมการสัตว์ทหารบก สนับสนุนครูต้นแบบจัดทำแนวทางการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด... 15 ก.ย. 2560 12:18 15 ก.ย. 2560 12:29 ไทยรัฐ