วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ ตรวจสอบ ราคาบุหรี่-สุรา หากขายเกินราคาแสดง มีโทษตามกฎหมาย

พาณิชย์ ตรวจสอบ ร้านค้าจำหน่ายบุหรี่และสุรา หากปิดป้ายแสดงราคาสินค้า หรือจงใจขายในราคาสูงเกินสมควร จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ชี้การกักตุนสินค้า กรมการค้าภายในไม่สามารถดำเนินตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่สินค้าควบคุม..

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการค้ายาสูบไทยได้ระบุว่า จากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราและบุหรี่ ทำให้เกิดผลกระทบสินค้าขาดตลาด เนื่องจากผู้ค้าเตรียมกักตุนเพื่อรอเก็งกำไร หรือปรับราคาบุหรี่ขึ้นจากเดิมนั้น กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงว่าในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน ในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลราคาสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในเรื่องของการกักตุนนั้น เป็นการดูแลสินค้าที่ประกาศเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งโดยปกติคือสินค้าที่จำเป็นต่อชีพของประชาชนเท่านั้น โดยที่สุราและบุหรี่ นับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จึงมิได้ถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุม จึงไม่สามารถดำเนินการเรื่องการกักตุนตามกฎหมายในความดูแลของกรมได้

สำหรับเรื่องการจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควร หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือประวิงการจำหน่าย ทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าบุหรี่และสุรา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งสินค้าบุหรี่ ซิกาแรต ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หรือจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

ทั้งนี้ สินค้าเหล้าและบุหรี่นั้น กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานกำกับดูแลใบอนุญาตการจำหน่าย ซึ่งมีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตได้ และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมทั้งให้ราคาจำหน่ายปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น หากพบว่ามีการกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุราสามารถร้องเรียนต่อกรมสรรพสามิตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้กรมการค้าภายในได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุราเป็นประจำทุกวันๆ ละ 10 สาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต สำหรับในต่างจังหวัดได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบด้วยเช่นกัน กรณีที่ประชาชนพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา, จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้

รวมทั้ง ปฏิเสธการจำหน่าย สามารถร้องเรียนมาที่กรมการค้าภายในผ่านสายด่วน 1569 หรือช่องทางอื่นๆ โดยกรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการกักตุนสินค้าสุราและยาสูบ กรมการค้าภายในจะส่งข้อร้องเรียนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาดำเนินการต่อไป.

พาณิชย์ ตรวจสอบ ร้านค้าจำหน่ายบุหรี่และสุรา หากปิดป้ายแสดงราคาสินค้า หรือจงใจขายในราคาสูงเกินสมควร จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ชี้การกักตุนสินค้า กรมการค้าภายในไม่สามารถดำเนินตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่สินค้าควบคุม.. 15 ก.ย. 2560 10:16 15 ก.ย. 2560 10:28 ไทยรัฐ