วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้อนรับอธิบดี คนใหม่

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คนใหม่ เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์...

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คนใหม่ เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์... 15 ก.ย. 2560 09:30 15 ก.ย. 2560 09:39 ไทยรัฐ