วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตร.บางตะบูนยึดใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ปัจจุบันตำรวจชั้นผู้น้อยในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง เงินเดือนไม่พอใช้ ต้องหันไปพึ่งพิงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอย่างทั่วถึง...!

แต่ทุกอย่างมีทางออก โดยเฉพาะตำรวจ สภ.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อ พ.ต.ท.ศุภศิษย์ วรรณเจริญ สวญ. เวลานี้ร่วมกับกำลังพลกว่า 50 นาย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.ท.ศุภศิษย์ เผยว่า ด้วยเหตุที่นโยบายนี้มุ่งเน้นข้าราชการตำรวจให้รู้จักพอเพียง อดออม และประหยัด กิจกรรมหนึ่ง จึงเป็นการจัดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว” บนพื้นที่ว่างเปล่ากว่า 3 ไร่ ด้านหลังโรงพัก

โดยร่วมแรงร่วมใจปลูกผักบุ้ง มะเขือยาว และอื่นๆ รวมทั้งเลี้ยงปลานิลในบ่อน้ำ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันเลี้ยงกำลังพล เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกำลังพลได้ส่วนหนึ่ง

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรม Stop Walk And Talk โดยให้ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ตร.สายตรวจรถยนต์และ จยย.ออกปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่เพียงขับรถผ่าน แต่หยุดรถพูดจาทักทายประชาชน สอบถามปัญหาและความต้องการ

ในโอกาสนี้ให้นำผักบุ้งหอบใหญ่ไปแบ่งปันถึงประตูบ้านด้วย เพื่อหวังผลเติมเต็มความผูกพันและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ประชาชน จะได้เข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาป้องกันปัญหาอาชญากรรม

ส่งผลทำให้เวลานี้ สภ.บางตะบูน ถือเป็นโรงพักแห่งแรกใน จ.เพชรบุรี ที่นำโครงการนี้มาปฏิบัติใช้ และได้รับความร่วมมือจากกำลังพลเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่ว

สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะตำรวจ สภ.บางตะบูน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทาน“ศาสตร์พระราชา” ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

จึงได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาประยุกต์ใช้จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม...!

อภิชาติ พวงน้อย

ปัจจุบันตำรวจชั้นผู้น้อยในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลัง เงินเดือนไม่พอใช้ ต้องหันไปพึ่งพิงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอย่างทั่วถึง...! 15 ก.ย. 2560 08:15 15 ก.ย. 2560 08:49 ไทยรัฐ