วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นนักศึกษาสอนเถ้าแก่ชุมชน

“พาณิชย์”จับมือม.ศรีปทุมหนุนตลาดอี-คอมเมิร์ซ

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯจะลงนามร่วมกับสถาบันศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ในระหว่างการเรียนหนังสือ โดยเน้นส่งเสริมการทำธุรกิจผ่านช่องทางตลาดอี-คอมเมิร์ซ พร้อมทั้งร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้สอน (โค้ช) แก่ผู้ประกอบการตามท้องถิ่น หรือเถ้าแก่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้ในการจำหน่ายสินค้าผ่านอี-คอมเมิร์ซ (ออนไลน์) เพราะเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแนะนำสอนบุคคลอื่นได้

“ตอนนี้การซื้อขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ได้รับความ นิยมอย่างมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ประกอบกับมีผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ความสนใจช่องทางนี้มากขึ้น ดังนั้นนอกจากกรมฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้แล้ว ยังจะร่วมมือกับสถาบันศึกษาเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับอบรมทั้งจากกรมฯและมหาวิทยาลัย เข้าไปช่วยสอนผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อให้ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่”

ขณะนี้กรมฯได้นำร่องลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นแห่งแรก เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และให้นักศึกษาออกไปเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นต่างๆ ให้ความรู้ด้านช่องทางการทำธุรกิจผ่านอี-คอมเมิร์ซด้วย และคาดว่าในเร็วๆนี้จะมีการลงนามกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอีก

สำหรับหลังจากการลงนามจะมีกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบธุรกิจ นำกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด เป็นต้น

นางรวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยและทีมนักศึกษาพร้อมที่จะนำความรู้ในการส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และช่วยเหลือการใช้ช่องทางการตลาดต่างๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้สามารถแข่งขันอย่างครบวงจร โดยเฉพาะยุคไทยแลนด์ 4.0.

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯจะลงนามร่วมกับสถาบันศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ในระหว่างการเรียนหนังสือ 15 ก.ย. 2560 07:57 15 ก.ย. 2560 08:39 ไทยรัฐ