วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรอ.ปลื้มยอดเปิดโรงงานพุ่ง แรงงานเฮ! ถูกจ้าง1.3แสนคน

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) และขยายกิจการโรงงานเพิ่มเติม ระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวนรวมกัน 3,342 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนรวม 288,501 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานใหม่รวม 130,000 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก

สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และการขยายกิจการเฉพาะในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวนโรงงานขอใบอนุญาตรวม 455 โรงงาน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีมูลค่าการลงทุนรวม 27,437 ล้านบาท ลดลง 32% แต่จำนวนการจ้างแรงงานยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงถึง 16,918 คน หรือ 23% แบ่งเป็น 1.กลุ่มจดประกอบกิจการจำนวน 382 โรงงาน จ้างแรงงานใหม่จำนวน 8,014 คน มูลค่าการลงทุนรวม 13,104 ล้านบาท และ 2.กลุ่มขยายกิจการจำนวน 73 โรงงาน แรงงานจำนวน 8,904 คน มูลค่าลงทุน 14,332 ล้านบาท โดย กรอ.คาดว่าปีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการที่ขอเปิดกิจการใหม่ หรือขยายกิจการเพิ่มเติมจะมีความต้องการแรงงานรวม 139,903 คน.

มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) และขยายกิจการโรงงานเพิ่มเติม ระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมา มีจำนวนรวมกัน 3,342 โรงงาน 15 ก.ย. 2560 07:26 15 ก.ย. 2560 08:49 ไทยรัฐ