วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับมือขึ้นภาษีบุหรี่ รง.ยาสูบ-ลดราคา

โรงงานยาสูบปรับแผนลดราคาบุหรี่หลบอัตราภาษีใหม่รักษาฐานลูกค้า หลังอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.ชี้โรงงานยาสูบกำไรอาจหดหาย แต่ประเทศมีรายได้เพิ่มหลังการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ และสิงห์อมควันที่เลิกบุหรี่ยังไม่ได้อาจหันไปสูบยาเส้น บุหรี่นอกหนีภาษีแทน

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 ก.ย. ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. ด้วยการกำหนดอัตราภาษียาสูบใหม่คำนวณทั้งตามปริมาณ 1.20 บาทต่อมวนและคำนวณตามมูลค่า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.กำหนดราคา ไม่เกิน 60 บาทต่อซอง จัดเก็บภาษี 20% ส่วนราคาเกิน 60 บาทต่อซอง จัดเก็บภาษี 40% มาตรการดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องพยายามกำหนดราคาขายปลีกแนะนำไม่ให้เกิน 60 บาทต่อซอง เพื่อไม่ต้องเสียภาษีตามมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

นางสาวดาวน้อยกล่าวอีกว่า ส่วนโรงงานยาสูบต้องปรับเพิ่มราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 16 ยี่ห้อ กระจายอยู่ตามท้องตลาดเมื่อมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น จากเดิมเสียภาษี 25-40 บาทต่อซอง เปลี่ยนเป็นภาระเพิ่มไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อซอง อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระภาษี ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์การขายราคาไม่ให้เกิน 60 บาทต่อซอง เพื่อไม่เสียภาษีอัตราสูงขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าโรงงานยาสูบ คงไม่สามารถปรับเพิ่มราคาขายปลีกให้ซองละ 60 บาท ยอมรับว่าการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้น ขณะที่โรงงานยาสูบได้รับผลกระทบเพราะกำไรอาจจะปรับลดลง เนื่องจากการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่จะทำให้การสูบบุหรี่ลดลง โดยผู้บริโภคที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้จะหันไปสูบยาเส้น บุหรี่นอกที่หนีภาษีจากต่างประเทศ และบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ เผยอีกว่า ส่วนการกักตุนสินค้าบุหรี่ช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าโรงงานยาสูบไม่ได้ผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อกันไม่ให้มีการกักตุนตามนโยบายของรัฐบาล แต่ประเมินแล้วพ่อค้าแม่ค้าหันไปกักตุนบุหรี่ต่างประเทศ จึงคาดว่าในช่วง 3 เดือนของปีนี้ต้องระบายบุหรี่ที่กักตุนออกสู่ตลาด สำหรับผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบในปีงบประมาณ 2561 หลังจากรัฐบาลขึ้นภาษียาสูบแล้วอาจทำให้รายได้หายไปเกือบ 7,000 ล้านบาท จากปัจจุบันปี 2560 ตั้งเป้ากำไร 9,000 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โรงงานยาสูบปรับแผนลดราคาบุหรี่หลบอัตราภาษีใหม่รักษาฐานลูกค้า หลังอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย.ชี้โรงงานยาสูบกำไรอาจหดหาย แต่ประเทศมีรายได้เพิ่มหลังการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ 15 ก.ย. 2560 05:54 15 ก.ย. 2560 07:54 ไทยรัฐ