วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์ผลงานหมู่บ้านศีล 5 ทั่วประเทศ

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า วันที่ 16-20 ก.ย.จะจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับประเทศที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม โดยมีพิธีเปิดวันที่ 17 ก.ย. ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดงาน

พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะ จ.ลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จะรวบรวมผลงานหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบดีเด่นระดับทั่วประเทศมาจัดแสดง และจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านศีล 5 ดีเด่น ทั้งยังมีการเสวนา นิทรรศการ การแสดง ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และการแสดงของศิลปินที่ได้รับรางวัลศีล 5 นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชน ในการนำสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว จากทั่วประเทศมาจัดแสดง.

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า วันที่ 16-20 ก.ย.จะจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5... 15 ก.ย. 2560 03:34 15 ก.ย. 2560 03:35 ไทยรัฐ