วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ. - ยุติธรรม ขจัดวัณโรคในคุก

ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน “คืนคนสุขภาพดีสู่สังคม” ว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง แต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 ตั้งเป้ายุติวัณโรคให้ได้ภายใน 20 ปี หรือภายใน พ.ศ. 2578 ทั้งนี้ ผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสำคัญมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่าคนทั่วไป 10 เท่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ยุติวัณโรคในเรือนจำ ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่จะยุติวัณโรคตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ สามารถคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกและส่งตรวจห้องปฏิบัติการด้วยขั้นตอนและวิธีการตรวจที่เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก เน้นการป้องกันและดูแลรักษา ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำในระดับพื้นที่ สามารถยุติวัณโรคในเรือนจำอย่างยั่งยืน.

ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดงาน “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” ว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง... 15 ก.ย. 2560 02:09 15 ก.ย. 2560 02:12 ไทยรัฐ