วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ประเสริฐ" นั่งเก้าอี้อธิการบดี มทร.ธัญบุรีรอบ 2

ตามที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยให้นายประเสริฐดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เมื่อวันที่ 14 ก.ย. รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวว่า หลังจากนี้ มทร.ธัญบุรี จะมุ่งพัฒนาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน เน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต และนโยบาย เมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล เช่น รถไฟ โลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการภาคพื้นดินอากาศยาน นอกจากนี้ จะเน้นการพัฒนาโดยให้ทุกคณะใช้ศูนย์ Center of Excellence (COE) ในการฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้ารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเน้นการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นให้มากขึ้น เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จะเร่งยกระดับงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่ม 5 คลัสเตอร์ของรัฐบาล คือ กลุ่มไบโอเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม กลุ่มอากาศยาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีโคโนมี โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการสิ่งเหล่านี้ไปบ้างแล้ว แต่ต่อจากนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่เดิมดำเนินการในกลุ่มเอสเอ็มอี แต่ต่อไปจะเน้นการพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมของคนไทยที่ไปขยายงานในอุตสาหกรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม.

ตามที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยให้นายประเสริฐดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรีต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น... 15 ก.ย. 2560 02:06 15 ก.ย. 2560 02:07 ไทยรัฐ