วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ 5 ต.ค.นี้ ชิงผู้ว่าการ รฟม.

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตามที่ รฟม.ได้มี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ รฟม. เมื่อวันที่ 3 ก.ค. มีผู้ยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 6 คนนั้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 5 ต.ค.นี้ จำนวน 6 คน ดังนี้ 1.นายกฤต ธนิศราพงศ์ 2.นายรณชิต แย้มสะอาด 3.นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 4.นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล 5.นายศราวุฒิ ศรีศกุน และ 6.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ทั้งนี้หากปรากฏว่าองค์กรทางกฎหมายของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ว่ารับแจ้งก่อนหรือหลังเข้ารับการสัมภาษณ์ จะถือว่าผู้สมัครดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและจะถูกตัดสิทธิ์ทันที โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว.

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตามที่ รฟม.ได้มี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ รฟม. เมื่อวันที่ 3 ก.ค. มีผู้ยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 6 คนนั้น ... 15 ก.ย. 2560 01:47 15 ก.ย. 2560 01:47 ไทยรัฐ