วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดจราจร 4 ทุ่มถึงตี 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 345 เลี้ยวราชพฤกษ์

กรมทางหลวงชนบทปิดการจราจรช่องทางยกระดับ ถนนราชพฤกษ์ เฉพาะช่วง 4 ทุ่ม ถึงตี 5 เริ่ม 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน จะปิดการจราจรช่องทางยกระดับเลี้ยวขวาจากถนนทางหลวงหมายเลข 345 ไปถนนราชพฤกษ์ ในช่วงเวลา 22.00-05.00 น. เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 208/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-2551-5527.

กรมทางหลวงชนบทปิดการจราจรช่องทางยกระดับ ถนนราชพฤกษ์ เฉพาะช่วง 4 ทุ่ม ถึงตี 5 เริ่ม 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน จะปิดการจราจรช่องทางยกระดับเลี้ยวขวาจากถนน ทางหลวงหมายเลข 345 ไปถนนราชพฤกษ์ 15 ก.ย. 2560 01:23 15 ก.ย. 2560 01:24 ไทยรัฐ