วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาแล้ว! วช.ขนผลงานกว่า 1,000 ชิ้น เปิดท้ายตลาดนัดงานวิจัย ครั้งที่ 2

วช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย นำผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จัดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก วันที่ 23-24 ก.ย. 60

น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ที่ปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยการจัดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ว่า ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ผ่านการคัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ จำนวนกว่า 1,000 เรื่อง

โดยผลงานแต่ละชิ้นมาจากเครือข่ายวิจัยร่วมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยชั้นนำ 8 แห่ง อาทิ งานวิจัยจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"จากการที่ วช. และพันธมิตรเครือข่ายวิจัย ได้ร่วมกันจัดงานตลาดนัดงานวิจัยเรียบคลองผดุงฯ งานวิจัยขายได้ ซึ่งนับว่าได้ผล ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องจากประชาชนให้จัดงานขึ้นอีกครั้ง"

สำหรับผลงานที่นำมาจัดในพื้นที่ไปรษณีย์กลางบางรัก ผ่านการคัดสรรโดยเน้นให้ ชุมชน สังคมนำไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย งานวิจัยเพื่อความมั่นคง งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลังงาน งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2561-2445

วช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย นำผลงานวิจัยกว่า 1,000 ชิ้น จัดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก วันที่ 23-24 ก.ย. 60 14 ก.ย. 2560 15:01 15 ก.ย. 2560 12:03 ไทยรัฐ