วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก. แจงรื้อ 'สวนส้มธนาธร' เพียง 120 ไร่ ชี้คุยเจ้าของสวนส้มแล้ว

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. แจงรื้อ สวนส้มธนาธร จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกบ้าน-ทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โต้รื้อเพียง 120 ไร่ ไม่ใช่ 5,000 ไร่ ตามข่าว ชี้ทำความเข้าใจกับเจ้าของสวนส้มแล้ว..

วันที่ 14 ก.ย. 60 นายบพิตร อมราภิบาล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวพร้อมมีการแสดงภาพถ่ายรถแบ็กโฮ กำลังรื้อถอนต้นส้ม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับภาพสนามกอล์ฟที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นการรื้อถอนต้นส้มและต้นกล้วย ในบริเวณที่จะจัดทำเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและทำกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามผังที่ดินที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (คทช. จังหวัดเชียงใหม่)

นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วในโซน 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ใช่อำเภอฝางตามที่มีการเสนอข่าว โดยมีเนื้อที่รื้อถอนเพียง 120 ไร่ จากพื้นที่โซน 1 ทั้งหมด จำนวน 986 ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกร จำนวน 60 ราย รายละ 2 ไร่ คงเหลือพื้นที่เกษตร แปลงรวมในโซน 1 (แปลงต้นส้ม) จำนวน 711 ไร่ โดยจะอนุญาตให้สหกรณ์การเกษตร ที่จะจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรกรดังกล่าว เข้าทำประโยชน์สวนส้มโดยการทำสัญญาเช่ากับ ส.ป.ก.ตามเดิม

ทั้งนี้ ส.ป.ก.ได้ประชุมหารือและทำความเข้าใจกับเจ้าของสวนส้มเดิม รวมถึง บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด เป็นระยะ จนเป็นที่เข้าใจแล้ว โดยการดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นแปลงที่อยู่อาศัย และทำกินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามผังที่ดิน ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลว่า ส.ป.ก. จะรื้อถอนต้นส้มทิ้งทั้งหมด จำนวน 5,000 ไร่ และจะจัดที่ดินแปลงโล่งเตียนให้แก่เกษตรกรจึงไม่เป็นความจริง และเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก

สำหรับกรณีที่มีการอ้างว่าเจ้าของสวนไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะได้ทำสวนส้มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ส.ป.ก.กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทับที่ดินที่สวนส้มธนาธรที่ทำประโยชน์อยู่ก่อนนั้น ทาง ส.ป.ก. ขอชี้แจงว่า บริษัท สวนส้มธนาธร จำกัด ทำสวนส้มอยู่ในท้องที่อำเภอแม่อายและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ชื่อว่า สวนธนาธร 1-9 สำหรับสวนส้มที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ สวนธนาธร 3–7 และ 9 (บางส่วน) โดยสวนธนาธร 1 สวนธนาธร 2 สวนธนาธร 8 (บางส่วน) และสวนธนาธร 9 (บางส่วน) อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนกรณีของสนามกอล์ฟตามที่เป็นข่าวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานั้น ดำเนินการโดยโรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ แอนด์ สปา อยู่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ซึ่งขยายเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินโครงการที่จำแนกป่าเขาใหญ่ และออกเป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ไปแล้ว กรณีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของ ส.ป.ก. ที่จะดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.

ภาพและคลิป จากเพจ หมามุ่ย

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. แจงรื้อ สวนส้มธนาธร จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกบ้าน-ทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โต้รื้อเพียง 120 ไร่ ไม่ใช่ 5,000 ไร่ ตามข่าว ชี้ทำความเข้าใจกับเจ้าของสวนส้มแล้ว.. 14 ก.ย. 2560 11:17 14 ก.ย. 2560 11:59 ไทยรัฐ