วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Attempt (1)

Attempt หมายถึง พยายาม เป็นกริยาคือ try to do something, especially something difficult พยายามทำอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะสิ่งยาก

อีกอร์เป็นคนเครียด แกพยายามจะเล่าเรื่องตลก แต่น่าสงสารครับ ไม่เคยมีใครหัวเราะเลย เมื่อกี๊ ก่อนที่ผมจะเข้ามาเขียนคอลัมน์รับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพนี่ก็เหมือนกัน Igor attempted a joke, but no one laughed. อีกอร์พยายาม (เล่า) เรื่องตลก แต่ไม่มีใครหัวเราะ

อีกอร์ยังเป็นคนที่ไม่ฟังเหตุผลคนอื่น เมื่อวาน อัลเบิร์ต (Albert) คนอังกฤษพยายามอธิบายถึงเรื่องหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณภาครัฐ บอกว่า ถ้าจะให้รอด รัฐบาลของยูจะต้องลดหนี้สาธารณะและลดการขาดดุลงบประมาณไม่ให้เกินร้อยละ 2.6 ของจีดีพี แต่อีกอร์ทำท่ายักไหล่ ผมจึงบอกกับอัลเบิร์ตว่า There’s no point in even attempting an explanation-Igor’ll never listen. ไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบาย อีกอร์ไม่ฟังดอก

ฝรั่งใช้ attempted เป็น adjective ด้วย แต่ต้องเอาไว้นำหน้าคำนาม เพื่อช่วยขยายนาม ขณะที่กำลังคุยกันอยู่ หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยเข้ามาเล่าว่า ตอนนี้เราควบคุมคนแอฟริกันไว้คนหนึ่ง ผมถามว่า คุณไปควบคุมเขาไว้ทำไม หัวหน้าฯเล่าว่า That African is being questioned in relation to the attempted robbery last night. แอฟริกันคนนั้นถูกสงสัยว่าพยายามโจรกรรมเมื่อคืนนี้ครับ

ตัวอย่างประโยคในย่อหน้าข้างบน ผมใช้ attempted เป็น adjective ไปขยายนำหน้าคำนาม robbery นั่นเอง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

Attempt หมายถึง พยายาม เป็นกริยาคือ try to do something, especially something difficult พยายามทำอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะสิ่งยาก 14 ก.ย. 2560 10:33 14 ก.ย. 2560 13:53 ไทยรัฐ