วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจแนวก่อสร้าง วิภาวดี-แจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 887 เมตร และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 2 แห่ง ข้ามคลองเปรมประชากรและคลองบางตลาด งบประมาณ 96.5 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากถนนแจ้งวัฒนะ 7 ถึงคลองบางตลาด และช่วงที่ 3 จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางตลาด ซึ่งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการภายในเดือน ก.ย. ส่วนช่วงที่ 3 จะเริ่มดำเนินการในเดือน ม.ค. 61 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำอยู่ 8 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจ่ายเงินทดแทน.

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 14 ก.ย. 2560 04:06 14 ก.ย. 2560 04:06 ไทยรัฐ