วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้ทันอัลไซเมอร์ ป้องกันสมองเสื่อมก่อนวัยอันควร

ในโอกาสใกล้วันอัลไซเมอร์โลก (วันที่ 21 กันยายน) คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ในงาน “สังคมเป็นมิตร...เพิ่มคุณภาพชีวิตในวัยหลงลืม” โดยจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์ ซึ่ง รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ชวนทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.ศิริราชมาร่วมให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป ที่บริเวณโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช เมื่อเร็วๆนี้

ในงาน ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้ปูความรู้เบื้องต้นในหัวข้อ “การป้องกัน ชะลอสมองเสื่อม” ว่าปัจจุบันภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้น เพราะคนอายุยืนขึ้น สาเหตุหลักของการเกิดโรคอัลไซเมอร์จริงๆนั้น เรายังไม่รู้ แต่พบว่ามีส่วนเกิดจากโรคของหลอดเลือด และพบว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุร่วมกันระหว่างโรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับการป้องกันชะลอสมองเสื่อม สามารถทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพ อย่าหายากินเอง ซึ่งการกินยาเป็นดาบสองคม กินมากไปก็อันตราย การป้องกันและชะลอสมองเสื่อมนั้น ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือด, พยายามใช้สมองอยู่ตลอดเวลา ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ออกกำลังกาย ซึ่งสุขภาพกายดี สุขภาพจิตก็ดีด้วย พยายามมีส่วนร่วมกับสังคม มีการพบสังสรรค์ อย่านั่งอยู่ในบ้านเฉยๆ ดูแต่ทีวี กินอาหารที่ดีมีประโยชน์และหลากหลาย อย่านอนมากเกินไป สุดท้ายระวังเป็นโรคซึมเศร้า

นอกจากนี้ ยังมีทีมแพทย์มาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ “สัญญาณเตือนสมองเสื่อม พบแพทย์ด่วน” โดยสรุปได้ว่า การวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมนั้นต้องดูจากอาการเป็นหลัก การหลงลืมเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามวัย ส่วนการหลงลืมหรือจำไม่ได้ของโรคสมองเสื่อมนั้น จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และผู้เป็นจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น มีภาวะซึมเศร้า หรือหงุดหงิดง่าย เป็นต้น การหลงลืมยังมีหลายรูปแบบ เช่น ความจำระยะสั้นสูญเสียไปก่อนความจำระยะยาว จึงจำเรื่องในอดีตได้แม่น จำได้มากกว่าเรื่องใหม่ๆ ส่วนระยะของโรคสมองเสื่อม แบ่งเป็นระยะต้น, กลางและปลาย ซึ่งระยะสุดท้ายจะจำอะไรไม่ได้เลย โดยอาการจะค่อยๆแย่ลง.

ในโอกาสใกล้วันอัลไซเมอร์โลก (วันที่ 21 กันยายน) คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ 13 ก.ย. 2560 15:54 13 ก.ย. 2560 15:56 ไทยรัฐ