วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ ย้ำ คนบริสุทธิ์ ไม่ต้องกลัว ปปง. ยัน ไม่เป็นอันตรายคนสุจริต

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ย้ำ คนบริสุทธิ์ ไม่ต้องกลัว ปปง. ยัน ไม่เป็นอันตรายกับผู้สุจริต ระบุที่ให้อำนาจกับหน่วยงาน เพราะต้องการตัดวงจรการทุจริต

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่โรงแรมดุสิตธานี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยนายวิษณุ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า การมีกฎหมายฟอกเงินเป็นประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และสามารถนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่นได้อีก ถ้ากองทัพเดินด้วยท้อง อาชญากรรมก็เดินด้วยเงิน ถ้าสามารถตัดวงจรตั้งแต่ตอนนี้ จะเดินต่อไปไม่ถูก เงินจ่ายไปไม่ถึง ไม่ช้าก็ต้องหยุดดำเนินการ เพราะไม่มีปัจจัยที่ใช้เป็นค่าจ้างเงินทองที่จะใช้ก่อการร้ายจัดหาอาวุธก็ไม่มี แต่ถ้าไม่สกัดกั้นการก่อการร้ายตั้งแต่ต้น จะระบาดไปทั่ว เราจึงออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนทางการเงิน คือ พ.ร.บ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการอุดหนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูง ถือเป็นกฎหมายฝาแฝดกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การปราบปรามการฟอกเงิน ต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานด้านการข่าว คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทั้งนี้ ถ้าให้อำนาจปปง.ต่อต้านการฟอกเงิน น้อยไปอาจไม่พอ แต่ถ้าให้มากแล้วไม่มีการควบคุม ปปง.อาจจะเป็นโจรเสียเอง ในยุคนี้เราอยากให้การต่อต้านการฟอกเงินเป็นไทยแลนด์ 4.0 คือ น่าเชื่อถือ ระงับยับยั้งการกระทำความผิด คนที่บริสุทธิ์ ไม่ต้องห่วง ปปง.ไม่เป็นอันตรายกับผู้สุจริต

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ย้ำ คนบริสุทธิ์ ไม่ต้องกลัว ปปง. ยัน ไม่เป็นอันตรายกับผู้สุจริต ระบุที่ให้อำนาจกับหน่วยงาน เพราะต้องการตัดวงจรการทุจริต 13 ก.ย. 2560 14:12 13 ก.ย. 2560 14:35 ไทยรัฐ