วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทนายคู่ใจ หงายข้อกฎหมาย 'เมฆ มังกรบิน' หลังโดนร้องอวดสินค้าเกินจริง!!

เพจทนายคู่ใจ โพสต์ให้ความรู้ข้อกฎหมายกรณี เมฆ มังกรบิน ถูกร้องเรียนโฆษณาน้ำมันเครื่องเกินจริง ผิดกฎหมายข้อใดบ้าง พร้อมยันฝั่งเจ้าของรถพัง สบายใจได้ ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

เป็นเรื่องที่สังคมยังคงจับตาต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ เมฆ มังกรบัน หรือ นายเกริกพล จงเอื้อมกลาง ที่ถูกคนออกมาโพสต์ว่า หัวเชื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังของเจ้าตัวไม่มีคุณภาพเหมือนกับสรรพคุณที่โฆษณาไว้ เอาไปใช้แล้วรถพัง จนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์

ล่าสุด (12 ก.ย.60) เพจเฟซบุ๊ก ทนายคู่ใจ ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในกรณีของ เมฆ มังกรบิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก “กรณีเจ้าของสินค้าที่โฆษณาเกินจริง” มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

โดยเฉพาะมาตรา 47 “ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องดูที่เจตนาและพฤติกรรมของ เมฆ มังกรบิน ว่าเข้าข่ายผิดมาตราใด

ส่วนประเด็นที่ 2 “เจ้าของรถที่พัง!! แล้วเอาเรื่องมาโพสต์แฉในโซเชียลจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทหรือไม่” เพจทนายคู่ใจ ยืนยันว่า เจ้าของรถที่พังไม่มีความผิด เนื่องจากเรื่องของการหมิ่นประมาทนั้น ซึ่งผู้เสียหายย่อมชอบที่จะปกป้องตนเองและเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประชาชนโดยทั่วๆ ไป ตามข้อยกเว้นความผิดตามมาตรา 329 (1),(3) ประมวลกฎหมายอาญา ระบุว่า “มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต (1)เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม (3)ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท"

ภาพและข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก ทนายคู่ใจ, เมฆ มังกรบิน

เพจทนายคู่ใจ โพสต์ให้ความรู้ข้อกฎหมายกรณี เมฆ มังกรบิน ถูกร้องเรียนโฆษณาน้ำมันเครื่องเกินจริง ผิดกฎหมายข้อใดบ้าง พร้อมยันฝั่งเจ้าของรถพัง สบายใจได้ ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท 13 ก.ย. 2560 12:44 13 ก.ย. 2560 13:57 ไทยรัฐ