วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นับถอยหลังวันส่งพ่อ

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ที่รัก ตามชื่อเรื่องเลยค่ะ นับถอยหลังเพียงหนึ่งเดือนกว่า ๆ ก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญที่บีบหัวใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอน นั่นคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 2560 เพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไป คุณครูลิลลี่ในฐานะคุณครูภาษาไทย และเป็นพสกนิกรคนหนึ่งขอใช้เนื้อที่ในไทยรัฐออนไลน์นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวไทยจากมุมมองของคุณครูภาษาไทยคนหนึ่ง โดยจะนำความรู้ภาษาไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งที่คุณครูลิลลี่อ่านเจอมาเอง หรือมีผู้สอบถามเข้ามา เพื่อมาอธิบายให้กับพวกเราในฐานะคนไทยร่วมกันใช้ภาษาไทยในพระราชพิธีสำคัญได้อย่างถูกต้องค่ะ โดยเริ่มจากในครั้งนี้คุณครูลิลลี่ขอเริ่มที่เรื่องของการอ่านพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ก่อนเลยนะคะ จริง ๆ คำว่า “ปรมาภิไธย” ก็เป็นอีกคำที่เป็นปัญหาในการออกเสียงพอสมควรนะคะ หลายคนสับสนว่า ปอ-ระ-มา หรือ ปะ-ระ-มา กันแน่ จริง ๆ แล้วคำนี้อ่านออกเสียงได้ทั้ง ปอ-ระ-มา-พิ-ไท และ ปะ-ระ-มา-พิ-ไท ค่ะ แปลว่า ชื่อใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ทีนี้มาต่อกันที่การออกเสียงพระปรมาภิไธยนะคะ จริง ๆ เรื่องนี้คุณครูลิลลี่เคยเขียนไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา แต่ถึงวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เนือง ๆ ว่าอ่านออกเสียงแบบไหนกันแน่ที่เป็นการออกเสียงอย่างถูกต้อง โดยล่าสุดได้มีการยืนยันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางสำนักงานราชบัณฑิตยสภาอธิบายว่า พระปรมาภิไธยสามารถอ่านออกเสียงได้ ๓ แบบ คือ อ่านตามจังหวะหนักเบาในภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชสำนักมาแต่โบราณ ๒ แบบ คือ

๑. อ่านออกเสียงว่า พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กฺรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หฺยา-มิน-ทฺรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

๒. อ่านออกเสียงว่า พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กฺรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หฺยา-มิน-ทฺรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

ระหว่างข้อ ๑ กับ ข้อ ๒ แตกต่างกันตรงที่ ปอ-ระ-มิน กับ ปะ-ระ-มิน นะคะ หรือคุณที่รักอาจจะอ่านพระปรมาภิไธยตามหลักการอ่านคำสมาสในภาษาบาลี-สันสกฤต เป็นอีกหนึ่งแบบก็ได้ นั่นคือ แบบที่  

๓. อ่านออกเสียงว่า พฺระ-บาด-สม-เด็ด-พฺระ-ปะ-ระ-มิน-ทฺระ-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กฺรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หฺยา-มิน-ทฺรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

ที่ต้องจำไว้ก็คือ รามาธิบดี ต้องออกเสียงว่า รา-มา-ทิ-บอ-ดี นะคะ ไม่ใช่ ทิบ-บอ-ดี ไม่ต้องมีตัวสะกดแม่กบ และหากจะออกเสียงแบบที่ ๓ คือตามหลักการอ่านคำสมาส ในภาษาบาลี-สันสกฤต ก็ต้องเป็น ปะ-ระ-มิน-ทระ นะคะ ไม่มี ปอ-ระ-มิน-ทระ ค่ะ จำง่าย ๆ ถ้าจะออกเป็นเสียงสระอะ ก็ต้อง สระอะ ให้หมด คือ ปะ-ระ-มิน-ทระ นั่นเองค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาทบทวน และให้ความสำคัญกับภาษาไทยในโอกาสสำคัญในวันที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศซึ่งกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แล้วพบกันใหม่กับความรู้ภาษาไทยที่คุณครูลิลลี่จะนำมาเสนอในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

instagram : kru_lilly,facebook : ครูลิลลี่

คุณครูลิลลี่

ผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ที่รัก ตามชื่อเรื่องเลยค่ะ นับถอยหลังเพียงหนึ่งเดือนกว่า ๆ ก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญที่บีบหัวใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอน นั่นคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ก.ย. 2560 11:36 14 ก.ย. 2560 13:29 ไทยรัฐ