วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กณะ' อำลาหน่วย กปช.จต. พร้อมขอบคุณกำลังพล ช่วยปกป้องอธิปไตยชาติ

ขอบคุณภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ผบ.ทร.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลากองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด พร้อมขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วย และกำลังพล กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด เนื่องในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีจากนั้น ผบ.ทร. ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และให้โอวาท โดยได้กล่าวขอบคุณกำลังพล กปช.จต. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของการปกป้องคุ้มครองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งทำให้กองทัพเรือเป็นที่พึ่ง และเป็นที่รักของประชาชนตลอดไป หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กปช.จต. พร้อมกันนี้ ผบ.กปช.จต.มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานวงรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

ผบ.ทร.และคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลากองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด พร้อมขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย... 13 ก.ย. 2560 08:51 13 ก.ย. 2560 09:08 ไทยรัฐ