วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนเยาวชนประกวดวาดภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ได้เชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม ชิงทุนการศึกษา 270,000 บาท

ทั้งนี้ ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง Facebook-PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้วดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมส่งภาพวาดภายใต้หัวข้อ “ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม” มาทางไปรษณีย์ ที่ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี”ตู้ ปณ.16 ปณศ.จตุจักร กทม.10900 โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค.60 ประกาศผลวันที่ 17 พ.ย.60 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2511-4178.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ได้เชิญชวนเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม ชิงทุนการศึกษา 13 ก.ย. 2560 08:37 13 ก.ย. 2560 08:44 ไทยรัฐ