วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครึ่งปีปันผลอู้ฟู่ 1.17 แสนล้าน

เปิดข้อมูล 50 บริษัทใหญ่ในตลาดหุ้นแชมป์จ่ายสูงสุด

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึง ณ วันที่ 31 ส.ค. 60 ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดการดำเนินงานครึ่งแรกปี 60 แล้ว 152 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) รวมมูลค่าเงินปันผลสูงถึง 117,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.59% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน แบ่งออกเป็น บจ. ใน SET 130 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 116,742 ล้านบาท และ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) 22 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 1,117 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินปันผลส่วนใหญ่ หรือ 75% ของทั้งหมดเกิดจากบริษัทขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก หรือ SET50 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 88,689 ล้านบาท

“ผลกำไรสุทธิของ บจ. ขนาดใหญ่ที่ปรับดีขึ้น มีส่วนทำให้ บจ. จ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้นในรูปตัวเงิน โดยเพิ่มขึ้นถึง 23.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จำนวน บจ.ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลยังคงอยู่ในระดับ 150 บริษัทใกล้เคียงปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความสม่ำเสมอของบริษัทซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ลงทุนในการพิจารณาลงทุนหุ้นไทย”

โดยบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) มีมูลค่าเงินปันผลรวมกัน 54,220 ล้านบาท หรือ 46% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดในตลาด สำหรับบริษัทใน mai ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) บมจ. บางกอก เดคคอน (BKD) บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) และ บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท (ARROW) มีมูลค่าเงินปันผลรวม 648 ล้านบาท หรือ 58% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดใน mai

สำหรับหมวดธุรกิจที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าเงินปันผลรวม 90,399 ล้านบาท หรือ 77% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด และเป็น 5 หมวดธุรกิจเดียวกันกับปีก่อนที่จ่ายเงินเป็นปันผลสูงสุด.

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึง ณ วันที่ 31 ส.ค. 60 ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดการดำเนินงานครึ่งแรกปี 60 แล้ว 152 บริษัท 13 ก.ย. 2560 08:35 13 ก.ย. 2560 08:54 ไทยรัฐ