วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ไทยพาณิชย์” ใช้AIต่อยอดบริการ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ตั้งบริษัท เอสซีบีอบาคัส จำกัด (SCB Abacus) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ นับเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินการธนาคารของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจและบริการสำหรับลูกค้าได้ตรงใจ ปลอดภัย และรวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ “แนวทางการตั้ง SCB Abacus มองโจทย์ว่าธนาคารมีข้อมูลปริมาณมาก ทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้ จึงตั้งบริษัทโดยมีเป้าหมายเพื่อทดลองเรื่อง AI กับ Big Data เป็นหลัก ที่ผ่านมาธนาคารเคยเก็บเป็นข้อมูลทั่วๆไปว่าลูกค้าเป็นใคร ทำอะไรบ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นๆ แต่ในอนาคต Abacus ต้องไปไกลกว่านี้ ต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของลูกค้า เพื่อนำไปต่อยอดบริการให้ได้กว้างไกลขึ้น”

นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบีอบาคัส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี AI อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เห็นได้จากระบบการคัดแยกอีเมลที่ใช้ Machine Learning ระบบแนะนำสินค้าที่ตรงใจให้แก่ผู้ซื้อแต่ละคนในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือระบบการจดจำใบหน้าบุคคลที่ใช้บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้พัฒนามาจากเทคโนโลยี AI ทั้งสิ้น ขณะที่ แวดวงธนาคาร เทคโนโลยี AI ได้ถูกนำมาใช้ในการแยกธุรกรรมบัตรเครดิตที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต ใช้สำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน ที่เรียกว่า Robo-advisor และการชำระเงินด้วยระบบการจดจำใบหน้า โดยจุดแข็งของเอสซีบี อบาคัส คือ มีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆให้ใช้งานได้จริง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากไทยพาณิชย์ และมีพันธมิตรระดับโลก เป็นต้น.

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ตั้งบริษัท เอสซีบีอบาคัส จำกัด (SCB Abacus) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อนำเทคโนโลยีขั้นสูง... 13 ก.ย. 2560 08:27 13 ก.ย. 2560 09:10 ไทยรัฐ